Ακανόνιστες Αντικ Πλάκες

Πεπαλαιωμένη (Antique) επιφάνεια