Πεπαλαιωμένες Ψηφίδες

Πεπαλαιωμένη (Antique) επιφάνεια