ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ22.05.2017

Στις 22 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η επίσκεψη του Γενικού Προξένου Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, Dr. Walter Stechel, στα γραφεία και στο εργοστάσιο της εταιρείας μας

Επίσκεψη του Γενικού Προξένου Γερμανίας

Στις 22 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η επίσκεψη του Γενικού Προξένου Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, Dr. Walter Stechel, στα γραφεία και στο εργοστάσιο της εταιρείας μας. Με χαρά ξεναγήσαμε τον Dr. Walter Stechel, δείχνοντας του όλη τη γκάμα των υλικών που διαθέτουμε. Η επίσκεψη αυτή έγινε στα πλαίσια γνωριμίας, εκ μέρους του Γερμανικού Προξενείου, ελληνικών εταιρειών.