Ο ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ ΣΤΟ ΜΠΑΧΡΕΪΝ04.11.2016

Απόδειξη της ικανοποίησης των πελατών της ελληνικής εταιρείας φυσικών πετρωμάτων "Ακρόλιθος Α.Β.Ε.Ε." είναι η διαφήμιση που επιφυλάσσονται για τα ποιοτικά προϊόντα της. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί και η καταχώρηση πελάτη της "Ακρόλιθος Α.Β.Ε.Ε." σε τοπικό περιοδικό του Μπαχρέϊν. Ειδικότερα, στο έντυπο "Arabian Homes", η συνεργάτης-εταιρεία πρόβαλε συλλογή φυσικών πετρωμάτων της "Ακρόλιθος Α.Β.Ε.Ε."

Απόδειξη της ικανοποίησης των πελατών της ελληνικής εταιρείας φυσικών πετρωμάτων «Ακρόλιθος Α.Β.Ε.Ε.» είναι η διαφήμιση που επιφυλάσσονται για τα ποιοτικά προϊόντα της. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί και η καταχώρηση πελάτη της «Ακρόλιθος Α.Β.Ε.Ε.» σε τοπικό περιοδικό του Μπαχρέϊν. Ειδικότερα, στο έντυπο «Arabian Homes», η συνεργάτης-εταιρεία πρόβαλε συλλογή φυσικών πετρωμάτων της «Ακρόλιθος Α.Β.Ε.Ε.» την οποία κι εμπιστεύεται, με τις ανάλογες συνοδευτικές φωτογραφίες. Ανάλογες κινήσεις προβολής αποτελούν δείγμα υγιών συνεργασιών βασιζόμενων στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, που οικοδομεί και διατηρεί η ελληνική εταιρεία με πελάτες του εσωτερικού και του εξωτερικού.