Επενδυσεις

51 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Οι ακανόνιστες πλάκες είναι φυσικά πετρώματα και η ονομασία τους οφείλεται στο ακανόνιστο τυχαίο σχήμα τους. Προέρχονται από φυσικά πετρώματα (όγκους πέτρας) τα οποία σχίζονται σε λεπτά φύλλα κατά διεύθυνση κάθετα προς την διεύθυνση συμπίεσή τους