Πετροχτιστα

23 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΠΕΤΡΟΧΤΙΣΤΑ

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται φυσικές πέτρες οι οποίες χρησιμοποιούνται για πέτρινες-πετρόχτιστες κατασκευές. 

Τα υλικά της κατηγορίας αυτής είναι φυσικοί σχιστόλιθοι, γρανίτες, ψαμμίτης, βασάλτες, ασβεστόλιθοι και μάρμαρα.