ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ & ΓΡΑΦΕΙΑ

Τα γραφεία και η θεματική έκθεση παρουσίασης των προϊόντων στεγάζονται σε έναν χώρο 1600m2. Η θεματική παρουσίαση αυτή συνεχίζεται και στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου με την ίδια φιλοσοφία σε μία επιπλέον έκταση 3800m2.