Όροι και προϋποθέσεις

Οι κάτωθι γενικοί όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε σύμβασης πώλησης μεταξύ της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρία) που εδρεύει στα Κηπιά του Δήμου Παγγαίου του Νομού Καβάλας, με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 020768230000 και ΑΦΜ 800117450, και των εκάστοτε πελατών της (ο Πελάτης), εφόσον αυτές πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας διαδικτυακών πωλήσεων της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.akrolithos.gr.

Για την εξόφληση της παραγγελίας σας η Εταιρία σας παρέχει τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:

Α) Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό:
Μπορείτε να καταθέσετε την αξία της παραγγελίας σας στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:
ALPHA BANK, ΛΟΓ.576-00-2002-003209 - IBAN GR0801405760576002002003209
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΛΟΓ.5270-053389-258 - ΙΒΑΝ GR8501722700005270053389258
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΛΟΓ.215/470464-96 - IBAN GR8501102150000021547046496
Παρακαλούμε στην κατάθεση σας να αναγράφετε τον αριθμό παραγγελίας και το ονοματεπώνυμο που έχετε δηλώσει στην παραγγελία σας. Χωρίς να είναι υποχρεωτικό, αλλά προς επιτάχυνση της ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας, μπορείτε να στείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης στο email info@akrolithos.gr.
Παραγγελία για την οποία δεν έχει γίνει η αντίστοιχη κατάθεση εντός 2 ημερών, θεωρείται ως μη υποβληθείσα και διαγράφεται.

Β) Πληρωμή με πιστωτική / χρεωστική / προπληρωμένη κάρτα.
Μέσω του e-shop και της εκεί προτεινόμενης εφαρμογής, μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με πιστωτική / χρεωστική / προπληρωμένη κάρτα Visa, MasterCard και MAESTRO. Αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή και εξουσιοδοτημένη χρήση της κάρτας του είναι ο ίδιος ο κάτοχός της.
Η Εταιρία θα παραδίδει τα είδη στην έδρα της, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην παραγγελία. Κατά την υποβολή της παραγγελίας ο Πελάτης θα ενημερώνεται για την δυνατότητα καθορισμού διαφορετικού τόπου παράδοσης, του κόστους μεταφοράς που αυτό συνεπάγεται, του τρόπου αποστολής και του εκτιμώμενου χρόνου παράδοσης. Κατά το χρόνο και στον δηλωθέντα τόπο παράδοσης, θα πρέπει να είναι παρών για την παραλαβή είτε ο ίδιος ο Πελάτης είτε άλλο πρόσωπο της επιλογής του. Εφόσον τα είδη παραδοθούν στη δηλωθείσα διεύθυνση, η Εταιρία δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη για το πρόσωπο που βρισκόταν εκεί για την παραλαβή τους. Λόγω της φύσεως των υλικών όλες οι παραδόσεις γίνονται επί πεζοδρομίου.
Τυχόν αμφισβήτηση του Πελάτη σχετικά με την ποσότητα των παραδιδόμενων προϊόντων γίνεται δεκτή μόνο κατά το χρόνο της παράδοσης και πριν την αναχώρηση του μεταφορέα. Τυχόν αμφισβητήσεις του Πελάτη ως προς την ποιότητα, τη συσκευασία ή οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά των προϊόντων γίνεται δεκτή προς έλεγχο από την Εταιρεία μόνο εφόσον διατυπωθεί εγγράφως εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων και σε κάθε περίπτωση πριν από την χρησιμοποίησή τους. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν έγγραφης συμφωνίας με την Εταιρεία και όχι αργότερα από 15 ημέρες από την ημέρα παραλαβής, τα δε επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να είναι στην αυτή κατάσταση, όπως αρχικά παραδόθηκαν.

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που παρέλαβε τα προϊόντα. Η δήλωση υπαναχώρησης γίνεται εγγράφως και ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει τα προϊόντα στην έδρα της Εταιρίας στην κατάσταση που τα παρέλαβε επιβαρυνόμενος το κόστος της αρχικής αποστολής και το κόστος επιστροφής. Τυχόν επιστροφές πρέπει να πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννόησης με την Εταιρία. Δεν υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης για προϊόντα τα οποία κατασκευάζονται ή παραγγέλλονται ειδικά για τον Πελάτη. Η Εταιρία εντός 15 ημερών από την παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων και εφόσον αυτά βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και στη σωστή ποσότητα οφείλει να επιστρέψει το αντίτιμο που εισέπραξε με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο έγινε η αρχική είσπραξη. Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής και επιστροφής που είχε χρεωθεί ο Πελάτης. Η Εταιρία, αν κατ’ εξαίρεση και κατά την κρίση της αποδεχθεί την επιστροφή προϊόντων που υπέστησαν εξαιτίας του Πελάτη φθορές ή ποσοτικές ελλείψεις, διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να συμψηφίσει με το επιστρεφόμενο ποσό τυχόν φθορές ή ποσοτικές διαφορές των επιστρεφόμενων προϊόντων.

Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα και να μην εκτελέσει μια παραγγελία επιστρέφοντας το αντίτιμο που έχει εισπραχθεί.

Επειδή τα προϊόντα της Εταιρίας είναι κυρίως φυσικά υλικά τυχόν διαφοροποιήσεις των προϊόντων που θα λάβει ο Πελάτης σχετικά με τον χρωματισμό, τις διαστάσεις, το πλάτος, το μήκος, το πάχος, τα μεγέθη, την σκληρότητα και γενικά όλων των χαρακτηριστικών τους σε σχέση με τον πιθανό δειγματισμό που έχει γίνει ή με το φωτογραφικό υλικό της ιστοσελίδας μας ή άλλων εντύπων της Εταιρίας και τις έγγραφες περιγραφές της Εταιρίας, είναι αποδεκτές από τον Πελάτη χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης ή δικαίωμα επιστροφής.
Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταλληλόλητα του χώρου αποθήκευσης των προϊόντων και η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν φθορές στα προϊόντα ή στην συσκευασία τους που προκλήθηκαν από τον ήλιο, την ψύξη, τη θερμοκρασία, την υγρασία ή οποιονδήποτε άλλον παράγοντα. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσει τα προϊόντα. Επειδή τα πετρώματα είναι φυσικά υλικά, έχουν διαφορετική σκληρότητα, απορροφητικότητα, ανθεκτικότητα στην ψύξη και στη θέρμανση, σταθερότητα χρωμάτων και γενικώς όλα τα χαρακτηριστικά τους διαφέρουν από είδος σε είδος, ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον τρόπο που θα τα χρησιμοποιήσει. Η ασφάλεια της χρήσης εναπόκειται αποκλειστικά στην ευθύνη και επιμέλεια του Πελάτη και τελικού χρήστη. Η Εταιρία δεν εγγυάται το χρηστικό και αισθητικό αποτέλεσμα των προϊόντων καθόσον αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, από την τοποθέτησή τους, με την οποία η Εταιρία δεν εμπλέκεται. Ο Πελάτης οφείλει να επιστήσει την προσοχή όποιου ασχοληθεί με την τοποθέτηση / εγκατάσταση αυτών για το γεγονός ότι τα είδη συγκολλήσεως (κόλλα, τσιμέντο, αρμόστοκος κλπ.) ενδέχεται, αν δεν είναι τα κατάλληλα ή δεν χρησιμοποιηθούν σωστά, να προκαλέσουν διάβρωση, κηλίδες και άλλες φθορές στα προϊόντα. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι τα πετρώματα είναι φυσικά και εκ του λόγου αυτού υφίστανται με την πάροδο του χρόνου φυσικές αλλοιώσεις, οξειδώσεις, ξεθώριασμα χρωμάτων, κηλίδες κλπ.
Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται από τον Πελάτη για την εκτέλεση της παραγγελίας, τηρούνται από την Εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/97 όπως ισχύει κάθε φορά. Αν ο Πελάτης επιθυμεί να έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά ή να προβεί σε μεταβολές, δύναται οποτεδήποτε να επικοινωνήσει με την εταιρία και τον υπεύθυνο τήρησης προσωπικών δεδομένων στο email info@akrolithos.gr ή δι’ αλληλογραφίας στην παραπάνω δηλωθείσα διεύθυνση – έδρα της Εταιρίας.
Οι αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%. Δεν περιλαμβάνεται το μεταφορικό κόστος για το οποίο, εφόσον υφίσταται, θα ενημερώνεται ο Πελάτης πριν την οριστικοποίηση της παραγγελίας του. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των αναγραφόμενων τιμών. Η τυχόν τροποποίηση δεν επηρεάζει τις παραγγελίες για τις οποίες έχει προηγηθεί πληρωμή από τον Πελάτη και έχουν γίνει αποδεκτές από την Εταιρία.
Η Εταιρία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών που αναγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και δεν δεσμεύεται από τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη τα οποία έγιναν εκ παραδρομής ή εκ σφάλματος και τα οποία θα διορθώνει εφόσον υποπέσουν στην αντίληψη της. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της περιγραφής των ειδών. Η Εταιρία ενημερώνει τον Πελάτη για την διαθεσιμότητα των προϊόντων και τον χρόνο παράδοσης με βάση τα τηρούμενα κάθε φορά στοιχεία και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί για την διαθεσιμότητα και τον χρόνο παράδοσης. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία αναλαμβάνει να ενημερώσει τον Πελάτη για τυχόν αλλαγή της διαθεσιμότητας των προϊόντων ή του χρόνου παράδοσης.
Για κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σε σχέση με τις πωλήσεις προϊόντων προς τον Πελάτη, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Καβάλας.