Λιθόπετρες

Φυσικά πετρώματα
14 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΛΙΘΟΠΕΤΡΕΣ

    Οι λιθόπετρες είναι κομμάτια φυσικής πέτρας σε διάφορα μεγέθη και σχήματα και χρησιμοποιούνται κυρίως για λίθινες-πέτρινες επενδύσεις είτε ως φέρουσες τοιχοποιίες.