Κυβόλιθοι-Κράσπεδα

Από Σχιστόλιθο, Γρανίτη, Πορφυρίτη
31 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ-ΚΡΑΣΠΕΔΑ

    Οι κυβόλιθοι παράγονται από φυσικά πετρώματα όπως σχιστόλιθοι, γρανίτες, μάρμαρα, βασάλτες, ασβεστόλιθοι. Τα σχήματα τους είναι τετράγωνα ή ορθογώνια.

    Υπάρχουν σε ποικιλία χρωμάτων όπως είναι γκρι, μπεζ, μαύρο, κόκκινο (ροζέ), ζαχαρί, λευκό. 

    Προτείνονται για δάπεδα ιδιωτικών και δημόσιων κατασκευών. Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι τοποθέτησης:

  • Πρώτος και ο πιο σύνηθες είναι η τοποθέτηση τους επάνω σε οπλισμένο σκυρόδεμα, σ αυτήν την περίπτωση η συγκόλληση τους γίνεται με την χρήση λάσπης τσιμέντου.
  • Ο δεύτερος τρόπος ο οποίος χρησιμοποιείται πλέον λιγότερο είναι η στρώση να γίνεται πάνω στο έδαφος αφού γίνει μια πολύ καλή υπόβαση με την χρήση αδρανών υλικών, για τη στερέωση και την αρμολόγηση χρησιμοποιείται άμμος.

    Τα σχέδια που μπορούμε να δημιουργήσουμε είναι παράλληλες γραμμές, ψαροκόκκαλο και ημικύκλια.

    Σε πολλές περιπτώσεις γίνεται συνδυασμός χρωμάτων και αυτό μας δίνει την ευχέρεια να κάνουμε μοναδικές συνθέσεις.