Σκάλες

βήμα-βήμα
20 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΣΚΑΛΕΣ

    Τα σκαλοπάτια που διαθέτει η εταιρεία είναι όλα από φυσικά πετρώματα όπως φυσικοί σχιστόλιθοι, γρανίτες, μάρμαρα, ψαμμίτες, πορόλιθοι, ασβεστόλιθοι.

 Οι επιφάνειες είναι:

 • Φυσικές  
 • Αντίκ
 • Σαγρέ
 • Κομμένες
 • Σφυρηλατημένες
 • Γυαλισμένες

Η δυνατότητα της επεξεργασίας στην μπροστινή μακρυά πλευρά είναι:

 • Κομμένη
 • Σαγρέ
 • Σφυρήλατη
 • Σαγρέ μουρέλο
 • Μισό μουρέλο
 • Ολόκληρο μουρέλο
 • Bevel