Πρέκια - Αγκωνάρια

6 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΠΡΕΚΙΑ - ΑΓΚΩΝΑΡΙΑ

    Τα πρέκια είναι επεξεργασμένα κομμάτια από φυσικά πετρώματα σε στενόμακρη μορφή. 

    Τα αγκωνάρια είναι και αυτά επεξεργασμένα κομμάτια φυσικής πέτρας σε ορθογώνιο σχήμα διαστάσεων 15x20x35cm και 10x20x30cm.

    Και στις δύο κατηγορίες τα υλικά είναι: γρανίτης, ψαμμίτης, βασάλτης.