Πλακάκια Επένδυσης

συμβαδίστε με τις σύγχρονες απαιτήσεις
15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

    Τα πλακάκια επένδυσης είναι κομμάτια φυσικής πέτρας σε λεπτό πάχος και χρησιμοποιούνται για επενδύσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. 

    Υπάρχουν σε πολλούς φυσικούς χρωματισμούς από πολλά και διαφορετικά υλικά όπως: μάρμαρο, σχιστόλιθος, ασβεστόλιθος, ψαμμίτης-αμμόλιθος, πορόλιθος-τραβερτίνης, γρανίτης.