Επενδυσεις

46 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Οι επενδύσεις πέτρας (πέτρινες επενδύσεις) είναι υλικά τα οποία παράγονται από διάφορα φυσικά πετρώματα όπως φυσικός σχιστόλιθος, μοσχοβιτικός σχιστόλιθος, πορόλιθος, αμμόλιθος, sandstone, ψαμμίτης, γρανίτης, σχιστολιθικός ασβεστόλιθος, βασάλτης, δολομίτης. 

Οι επιφάνειες τους είναι φυσικές, γραμμωτές, απλά κομμένες, αντίκ, σκαπιτσαριστές.

Εκτός από τις πέτρινες επενδύσεις στην κατηγορία αυτή υπάγονται και τα τούβλα τα οποία είναι σε δύο χρώματα κόκκινο και κίτρινο, και προορίζονται και αυτά για επενδύσεις-διακοσμήσεις σε τοίχους εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.