Ακανόνιστες πλάκες

Παραδοσιακή πέτρα
11 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

   Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες στις ακανόνιστες πλάκες ανάλογα με την επιφάνεια τους:

  • Φυσική
  • Αντίκ

        Παράγονται από φυσικούς όγκους σχιστολιθικής πέτρας οι οποίοι σχίζονται σε λεπτά φύλλα μετά την κρούση, με σφυρί και σφήνα κατά την διεύθυνση κάθετα προς την διεύθυνση συμπίεσης των. Η επιφάνεια αντίκ επιτυγχάνεται με τη χρήση δονητικών κάδων πεπαλαίωσης.

        Οι συνδυασμοί χρωματων είναι πολλοί και μοναδικοί. Τα πάχη και τα μεγέθη τους ποικίλουν και σε κάποιες περιπτώσεις είναι δυνατόν να γίνουν ειδικές διαλογές κατά παραγγελία.