Flat Rock Face

6 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

FLAT ROCK FACE

Το χαρακτηριστικό τους είναι το ορθογώνιο σχήμα τους.

Τοποθετούνται εύκολα είτε με αρμό είτε ξερολιθιά.