Έργα Νοέμβριος 2017

Bar

Bar

Επένδυση πέτρας σε Μπαρ

Επαγγελματικός Χώρος

Επαγγελματικός Χώρος

ROCK FACES   

Διαμόρφωση επαγγελματικού χώρου

Εστιατόριο Ξενοδοχείου

Εστιατόριο Ξενοδοχείου

ROCK FACES    ΒΟΤΣΑΛΑ   

Στην Κεραμωτή Καβάλας

Εστιατόριο πλοίου

Εστιατόριο πλοίου

3D ΨΗΦΙΔΩΤΑ   

Επένδυση εστιατορίου ferry boat

Ορεινή Κατοικία

Ορεινή Κατοικία

ROCK FACES   

Ορεινή Κατοικία

Παραθαλάσσια Κατοικία

Παραθαλάσσια Κατοικία

ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ   

Εξωτερική διαμόρφωση με φυσικά πετρώματα