Έργα Μάιος 2017

Beach Hotel

Beach Hotel

Ocean View Hotel

Μοντέρνα Μονοκατοικία

Μοντέρνα Μονοκατοικία

ROCK FACES    ΔΑΠΕΔΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ    ΛΙΘΟΠΕΤΡΕΣ   

Η πέτρα προσθέτει αξία στην κατασκευή, πόσο μάλλον όταν συνδυάζεται με ένα πολύ μοντέρνο σχέδιο.

Περίφραξη Μονοκατοικίας

Περίφραξη Μονοκατοικίας

ΛΙΘΟΠΕΤΡΕΣ   

Επένδυση εξωτερικής περίφραξης

Πολυκατοικία

Πολυκατοικία

ROCK FACES    ΔΑΠΕΔΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ    ΔΑΠΕΔΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ    ΛΙΘΟΠΕΤΡΕΣ   

Διαμόρφωση εσωτερικών & εξωτερικών χώρων πολυκατοικίας.